Satellite az-el Calculator

Satellite

Lat

Lon
 deg   name

Site  deg 

 min

Dish azimuth E
deg
trueN 

Dish azimuth E
deg
magN

Elevation
deg

Range
km

Pol angle
deg

Polar mount Main deg

Polar mount Tilt deg

Polar mount axis rotation
+ deg east west deg -

Copyright Satellite Signals Ltd (c) 2005

All rights reserved.   rev.v6 date:8Feb09
Back to Home page https://www.satsig.net/